Stockholm Mark & Schakt

Dränering

Att dränera innebär att ett dike grävs runt husgrunden för att avlasta den fukt som lätt samlas under huset. Överflödigt vatten orsakar skador som röta och mögel i husgrunden. Det är billigare att förebygga sådana problem än att åtgärda dem i efterhand. Några av de potentiella konsekvenserna av att bo i ett fuktskadat hem är kronisk trötthet, allergier och sjukdomar. Framförallt barn är extra känsliga.

 

  • Först så grävs diken där dräneringsarbetet ska ske. Dikena grävs djupa nog att de går under husgrunden och är ungefär en meter breda. Arbetet görs i omgångar för att huset inte ska bli ostadigt under processen.
  • Dräneringsrör läggs på dikets botten. Det är viktigt att rören ska luta i riktning bort från huset och mot en plats där vattnet inte orsakar skada. Dräneringsslangen täcks sedan av grus och markväv.
  • Slutligen så leds dräneringsslangen bort, en harmlös utloppsplats hittas, i form av en dagbrunn, stenkista eller ett avloppssystem.

Vad kan vi hjälpa dig med

Kontakta oss