Stockholm Mark & Schakt

V-A

V/a arbete planering, konstruktion och underhåll av vattenförsörjningssystem och avloppsnätverk. Ingen vill ju ha stopp i avloppet eller brist på rent vatten, eller hur?

Dessa projekt kräver noggrann planering och expertis inom ingenjörskonst och miljövetenskap. Vatten- och avloppsingenjörer arbetar för att säkerställa att vattenkvaliteten uppfyller höga standarder och att avloppshanteringen sker effektivt och hållbart.

I städer över hela världen spelar V/a arbete en avgörande roll för folkhälsan och miljöskyddet. Genom att bygga och underhålla robusta vattensystem bidrar dessa yrkespersoner till att säkerställa tillgången på rent vatten och hantera avloppet på ett säkert sätt. Det är en osynlig hjälteinsats som vi alla gynnas av i vardagen.

Vad kan vi hjälpa dig med

Kontakta oss