Stockholm Mark & Schakt

Pool

Att gräva en swimmingpool är en ambitiös och givande uppgift som kräver noggrann planering och arbete. Processen börjar med att markera och mäta det önskade området för att säkerställa att poolen passar perfekt. Sedan inleds grävarbetet, där jorden avlägsnas för att skapa formen på poolen. Det är viktigt att vara noga med att upprätthålla korrekta mått och djup för att säkerställa en stabil och säker struktur.

Under grävningen kan olika hinder dyka upp, såsom stenar eller rötter, vilket kräver extra ansträngning och eventuellt specialutrustning för att hantera. En erfaren entreprenör kan underlätta processen och undvika överraskningar.

När grävningen är klar installeras sedan poolens grundläggande struktur, inklusive liner, pump och filter. Det är en fas av projektet som kräver noggrannhet och teknisk kompetens för att säkerställa poolens långsiktiga hållbarhet och effektiva drift.

Vad kan vi hjälpa dig med

Kontakta oss